Dátum účinnosti : 6, 2015


Toto prehlásenie sa vzťahuje na webovú stránku penzion-tatrakon-sk.book.direct , ktorú vlastní a prevádzkuje Tatrakon spol. s r.o., Alžbetina 23 , 058 01 Poprad. Toto prehlásenie o ochrane osobných údajov popisuje , ako zhromažďujeme a používame osobné údaje , ktoré poskytujete na našej webovej stránke penzion-tatrakon-sk.book.direct . Ďalej dokument popisuje Vaše možnosti týkajúce sa toho , ako používame Vaše osobné údaje a ako k týmto údajom môžeme pristupovať a aktualizovať ich. Z času na čas môžeme toto prehlásenie zmeniť, preto by sme Vás radi požiadali , aby ste túto stránku pravidelne navštevovali a udržali si tak prehľad o zmenách. 


Osobné údaje , ktoré zhromažďujeme.


Zhromažďujeme nasledujúce osobné údaje :

Vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo a adresu Vášho bydliska;

Údaje o kreditnej karte ( typ karty, číslo kreditnej karty, meno na karte, dátum expirácie a bezpečnostný kód);

Informácie o pobyte hosťa , vrátane dátumu príchodu a odchodu, špeciálnych požiadavkách, preferencií týkajúcich sa Vašich požadovaných služieb ( napr. preferenciu typu izby, druhu zariadenia alebo ďalších ponúkaných služieb);

Informácie, ktoré poskytujeme o svojich marketingových preferenciách, alebo v prieskumoch, súťažiach či prostredníctvom propagačných ponúk ;


Pri návšteve našej webovej stránky , aj v prípade , že si nevytvoríte rezerváciu, môžeme zhromažďovať informácie ako je Vaša IP adresa, používaný prehliadač, informácie o operačnom systéme Vášho počítača, verziu aplikácie, nastavenie jazyka a zobrazené stránky. Pokiaľ používate mobilné zariadenie , môžeme tiež zhromažďovať dátové údaje , ktoré identifikujú Vaše mobilné zariadenie a poskytujú informácie o jeho nastavení a vlastnostiach a údaje zemepisnej dĺžky a šírky. Pokiaľ rezerváciu vytvoríte, náš systém zaregistruje, z akého zariadenie a z ktorej webovej stránky bola rezervácia prevedená. Pokiaľ je možné pomocou týchto dátových údajov identifikovať Vás ako fyzickú osobu, sú tieto dátové údaje považované za osobné údaje , ktoré sú predmetom tohto prehlásenia o ochrane osobných údajov.    .


Môžete si stále vybrať, aké osobné údaje ( pokiaľ nejaké ) nám chcete poskytnúť. Pokiaľ sa však rozhodnete pre neposkytnutie určitých údajov , môžu byť s nami ovplyvnené niektoré Vaše transakcie.


Prečo zhromažďujeme, používame a zdieľame osobné údaje ?


Rezervácia : Vaše osobné údaje používame k doplneniu a spravovaniu Vašej on-line rezervácie a pre zaslanie e-mailu s potvrdením rezervácie a e-mailu, ktorý je zaslaný pred Vaším príchodom a ktorý obsahuje informácie o okolí a ubytovaní. 
  
Zákaznícky servis : Vaše osobné údaje používame pri poskytovaní zákazníckeho servisu.

Hodnotenie ubytovania písané hosťami : Vaše osobné údaje môžeme použiť pre zaslanie e-mailu s ponukou pre napísanie hodnotenia ubytovania po Vašom pobyte. Vaše hodnotenie môže pomôcť ostatným hosťom vybrať si ubytovanie, ktoré im najlepšie vyhovuje. 

Marketingové aktivity : vaše osobné údaje môžeme tiež použiť pre marketingové účely tak, ako povoľuje zákon.

Ďalšia komunikácia : Môžu nastať ďalšie situácie , kedy sa s vami spojíme pomocou e-mailu, pošty alebo SMS správy, podľa toho, aké kontaktné údaje s nami zdieľate. Táto situácia môže nastať v nasledujúcich prípadoch :

-je treba, aby sme odpovedali na Vaše požiadavky a spracovali ich.
 
-pokiaľ ste nedokončili svoju on-line rezerváciu, môžeme Vám zaslať e-mail s pripomenutím o pokračovaní v rezervácií. Veríme, že táto doplnková služba je pre Vás užitočná, pretože Vám umožňuje pokračovať v rezervácií bez toho , aby ste museli hľadať ubytovanie znova, alebo znova vyplňovať všetky rezervačné údaje.

-pokiaľ využijete naše služby, môžeme Vám zaslať dotazník alebo Vás vyzvať ohodnotiť svoje skúsenosti s našou webovou stránkou.

Vyhovenie regulačným a právnym predpisom : Vaše osobné údaje môžeme použiť v prípade plnenia regulačných a právnych predpisov.

Odhaľovanie a prevencia podvodov : Vaše osobné údaje môžeme použiť pre odhaľovanie a prevenciu podvodov a iných nezákonných alebo nežiadúcich činností.

Zlepšovanie našich služieb : Vaše osobné údaje používame tiež pre analytické účely a pre účel zlepšenia našich služieb, skúseností užívateľov a funkčnosti a kvality našich on-line služieb.


Ako zdieľame Vaše osobné údaje s tretími stranami ?

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami tak , ako je uvedené nižšie.


-poskytovatelia služieb tretích strán : Vaše osobné údaje môžu byť spracovávané prostredníctvom poskytovateľov služieb a to výhradne naším menom. Toto spracovanie bude prebiehať za účelom ako je sprostredkovanie platieb za pobyt, rozposielanie marketingových materiálov, alebo pre analytické podporné služby. Títo sprostredkovatelia sú viazaní dohodou o zachovaní dôvernosti a nesmú Vaše osobné údaje používať pre svoje vlastné alebo akékoľvek iné účely. 

-príslušné orgány : Osobné údaje sprístupňujeme v prípade vymáhania práva a ďalším štátnym orgánom, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo je to neodkladné pre prevenciu, odhaľovanie a stíhanie trestných činov a podvodov.


Uchovávanie osobných údajov.


Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, dokiaľ to bude nutné pre poskytovanie služieb pre Vás, pre vyhovenie platným právnym predpisom ( vrátane tých o uchovávaní dokumentu ) , pre riešenie sporov s ktoroukoľvek stranou a pre ďalšie účely , ktoré umožňujú naše podnikanie. Všetky osobné údaje ktoré uchovávame, podliehajú tomuto prehláseniu o ochrane osobných údajov. 


Cookies


Čo sú cookies ?

Cookies sú malé dátové súbory, ktoré sú na Vašom počítači alebo mobilnom zariadení uložené internetovým prehliadačom pri návšteve webovej stránky. Väčšina webových stránok cookies používa, aby stránka lepšie fungovala.

Ako používame súbory cookies ?

Snažíme sa poskytovať pokročilé a užívateľsky prívetivé služby. K dosiahnutiu tohto cieľa používa stránka nasledujúce typy cookies :

Technické cookies : Technické súbory cookies používame pre zobrazenie našej webovej stránky. Tieto súbory cookies sú absolútne nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky.

Funkčné cookies : Funkčné cookies používame k zapamätaniu si Vaších preferencií, ktoré vám pomôžu efektívne a účinne využívať naše webové stránky.

Analytické cookies : Analytické cookies používame pre získanie prehľadu o tom, ako je naša webová stránka používaná. Vďaka ním napr. zisťujeme čo funguje a čo nie , aby sme mohli našu webovú stránku optimalizovať a zlepšovať a zaistiť tak , že naša stránka bude pre Vás zaujímavá a relevantná. Údaje , ktoré pomocou týchto cookies zhromažďujeme zahŕňajú : navštívené webové stránky, odkiaľ k nám bol užívateľ presmerovaný , alebo ktoré stránky navštívil pred a po navštívení našej stránky, o pohyboch myšou, aktivite posúvania na stránka a slovách , ktoré užívateľ zadáva pri používaní našej webovej stránky. Tieto analytické cookies môžu zhromažďovať osobné údaje.

Ako dlho sú naše cookies aktívne ?

Životnosť cookies ktoré používame, môže byť rôzna a líši sa podľa účelu, pre ktoré sú jednotlivé cookies používané. Maximálnu životnosť niektorých cookies nastavujeme na päť rokov od poslednej návštevy našej webovej stránky.  Všetky cookies môžete z Vášho prehliadača kedykoľvek zmazať.   

Používame cookies tretích strán ?

Áno, pre analytické účely využívame služby tretích strán, ku ktorým patrí napr. spoločnosť Booking.com. Analytické monitorovacie technológie tretích strán zahŕňajú : cookies, beacons, tagy a script. booking.com môže tiež umiestniť cookies pre svoje vlastné účely, ako je popísané na . http://booking.com/content/privacy.html. získané informácie sú používané ubytovacím zariadením Penzión Tatrakon v oblasti marketingovej automatizácie, manažmentu vzťahu so zákazníkmi a systémom business intelligence. Tieto technológie sa používajú pri analýze trendov, správe webovej stránky, k sledovaniu pohybu užívateľov na stránke a zhromažďovaniu demografických informácií o základni našich užívateľov. Je pravdepodobné , že budeme prijímať jednotlivé alebo súhrne správy pri použití týchto technológií tretími stranami. Tretie strany, ktorých služby využívame , sa zaviazali k vykonávaniu svojich činností zodpovedným spôsobom a k dodržaniu osvedčených postupov a noriem pre spravovanie dátových súborov.   

Ako môžete spravovať nastavenia cookies?

V nastavení internetového prehliadača, akým je napr. Internet Explorer, Safari, Firefox alebo Chrome si môžete zvoliť, ktoré súbory cookies chcete povoliť a ktoré zakázať. Umiestnenie tohto nastavenia záleží na type prehliadača, ktorý používate. V nápovede prehliadača môžete zistiť , ako nastavenie otvoríte. 


Bezpečnosť


Aké bezpečnostné opatrenia používame pre ochranu Vašich osobných údajov ?


Pre ochranu Vaších osobných údajov , ktoré poskytujete, používame adekvátne obchodné systémy a postupy. používame tiež bezpečnostné procedúry a technické a fyzické obmedzenia prístupu k osobným údajom na našom servery. Prístup k osobným údajom majú len oprávnení zamestnanci v rámci ich pracovného zaradenia.

  
Prístup k údajom


Ako môžete kontrolovať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli ?


Vždy máte právo na kontrolu Vaších osobných údajov ktoré uchovávame. Prehľad týchto údajov si môžete vyžiadať zaslaním e-mailu na adresu dicky@tatrakon.sk . Na vašu žiadosť budeme reagovať do 30 dní. Je však možné, že niektoré údaje budú naďalej uchovávané , napr. pre právne alebo administratívne účely , napr, v prípade vedenia záznamov alebo k odhaľovaniu podvodných aktivít.


Kontaktujte nás


Penzión Tatrakon kontroluje spracovanie osobných údajov zhromaždených z webových stránok a pomocou cookies na Penzión Tatrakon, Ždiar 320. Pokiaľ máte akékoľvek návrhy požiadavky alebo komentáre týkajúce sa ochrany osobných údajov , cookies a spôsobu , ako nakladáme s osobnými údajmi , môžete nám poslať e-mail na adresu dicky@tatrakon.sk

Booking.com: Naviazali sme spoluprácu so spoločnosťou Booking.com, so sídlom na adrese Herengracht 597 , 1017 CE Amsterdam , Holansko ( www.booking.com ) ( ďalej len booking.com ) , aby sme Vám mohli ponúknuť naše on-line služby. To znamená , že mi poskytujeme obsah tejto webovej stránky , Vy prevediete rezerváciu priamo s nami a rezervácia je potom spracovaná prostredníctvom Booking.com. Údaje , ktoré zadáte na tomto mieste portálu, budú preto zdieľané tiež so spoločnosťou Booking.com a ich pridruženými partnermi. Tieto údaje môžu obsahovať osobné údaje , ako je Vaše meno, kontaktné údaje, údaje o karte, mená hostí, ktorí cestujú s Vami a preferencie , ktoré uvediete pri zadávaní rezervácie. Pokiaľ sa chcete dozvedieť viac o Booking.com , navštívte stránku http://www.booking.com/content/privacy/about.html

Booking.com môže Vaše osobné údaje spracovávať pre účely uvedené v informáciách http://booking.com/content/privacy.html

Booking.com Vám môže zaslať e-mail s potvrdením rezervácie a e-mail, ktorý je zaslaný pred Vaším príchodom a ktorý obsahuje informácie o okolí a ubytovaní. Booking.com Vám s pomocou lokálnych kancelárií bude tiež poskytovať medzinárodný zákaznícky servis , ktorý je k dispozícií 24 hodín denne vo viac ako 20 jazykoch. Zdieľanie Vašich údajov s globálnym zákazníckym servisom Booking.com umožňuje zamestnancom týchto servisov reagovať v prípade, kedy potrebujete asistenciu. Booking.com môže použiť Vaše osobné údaje pre technické, analytické a marketingové účely , ako je popísané na http://booking.com/content/privacy.html. To znamená , že Vaše údaje môžu byť zdieľané tiež s ostatnými členmi Priceline Group ( Agoda.com,Rentalcars.com a Kayak.com ) pre analytické účely , aby Vám mohli byť poskytované služby upravené podľa Vaších potrieb a ponuky zamerané na cestovanie, ktoré by mohli byť pre Vás zaujímavé. Prípadné otázky týkajúce sa spracovania vaších osobných údajov spoločnosťou Booking.com prosím zasielajte na customer.service@bookingcom .   
 

Ako zdieľame vaše osobné údaje s tretími stranami?

  • Booking.com: Spolupracujeme so spoločnosťou Booking.com BV, ktorá sídli na adrese Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Holandsko (www.booking.com) (ďalej len „Booking.com“) s cieľom ponúkať vám naše online rezervačné služby. To znamená, že obsah tejto webovej stránky poskytujeme my a rezervácie si vytvárate priamo s nami, no rezervácie sú spracované Booking.com. Údaje, ktoré uvediete na tomto portáli, budú preto zdieľané aj so spoločnosťou Booking.com a jej pridruženými partnermi. Tieto údaje môžu zahŕňať osobné údaje, ako je vaše meno, kontaktné údaje, údaje o platbe, mená hostí, ktorí cestujú s vami a preferencie, ktoré uvediete pri vykonávaní rezervácie. Ak sa chcete dozvedieť viac o korporácii Booking.com, navštívte stránku O Booking.com. Viac informácií o korporácií, do ktorej patrí Booking.com nájdete na stránke O Booking.com.
  • Booking.com vám pred vaším príchodom odošle e-mail s potvrdením rezervácie a e-mail s informáciami o ubytovaní a jeho lokalite. Booking.com vám tiež prostredníctvom miestnych zastúpení bude poskytovať medzinárodnú zákaznícku podporu, ktorá je k dispozícii 24 hodín denne vo viac ako 20 jazykoch. Zdieľanie vašich údajov s globálnym zákazníckym servisom Booking.com umožňuje zamestnancom týchto služieb reagovať v prípadoch, kedy potrebujete asistenciu. Booking.com môže použiť vaše osobné údaje na technické, analytické a marketingové účely, ako je ďalej popísané vo Vyhlásení o ochrane súkromia spoločnosti Booking.com. To znamená, že vaše údaje môžu byť zdieľané aj s ostatnými členmi skupiny Booking Holdings Inc. za analytickými účelmi, aby vám mohli byť poskytované služby prispôsobené vašim potrebám a ponuky zamerané na cestovanie, ktoré by pre vás mohli byť zaujímavé. Ak to bude potrebné, Booking.com vás v súlade s platnými právnymi predpismi požiada o vyjadrenie súhlasu. Ak sú Vaše údaje prevedené do krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, spoločnosť Booking.com uzavrie zmluvné dohody, aby zabezpečila, že vaše osobné údaje budú stále chránené v súlade s európskymi normami. Pokiaľ máte otázky ohľadne spracovania vašich osobných údajov spoločnosťou Booking.com, obráťte sa, prosím, na adresu dataprotectionoffice@booking.com.
  • BookingSuite: Vaše osobné údaje môžu byť zdieľané so spoločnosťou BookingSuite B.V., ktorá sídli na adrese Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Holandsko, a ktorá spravuje túto webovú stránku a stránku suite.booking.com.